Lejeren har ansvaret for båd og folk, fra modtagelse til aflevering fra LMB

Lejminbaads motorbåde 410 sport – 470 styrepult til kystnær sejlads……..

Der må ikke sejles mere en ½ sømil =500 – 1000 m fra kysten
Der må ikke sejles for motor i nærheden af badende gæster og ind til kysten.
Der må ikke sejles i mørke, bådene skal afleveres til aftalt tid.
Redningsveste skal benyttes, søkort skal bruges til planlægning af sejltur.
Båden skal afleveres i samme stand, som ved modtagelse
Rengøring foretages af ejer
Du skal være mindst 16 år for at kunne leje (legitimation kan kræves)
Ikke mere end 2 knob ved indsejling i havn (for tomgang)
Ikke sejle ved over 8 m i sekund vind (se vejrudsigten her)

Depositum betales 24 timer før lejeperiode, samt ændre sejlplan.
Evt. skader/mangler vil blive modregnet i depositum

Reservation af både 20%, min. 200kr. tilbagebetales ikke
Ring til udlejer ved forsinkelser (både før og under sejladsen)
Alkohol samme regler, som ved bilkørsel