Lejeren har ansvaret for båd og folk, fra modtagelse til aflevering af båd
Der må ikke sejles mere en 500 m fra kysten
Der må ikke sejles for motor i nærheden af badende gæster
Der må ikke sejles i mørke
Redningsveste skal benyttes
Båden skal afleveres i samme stand, som ved modtagelse
Rengøring foretages af ejer
Du skal være mindst 15 år for at kunne leje (legitimation kan kræves)
Ikke mere end 2 knob ved indsejling i havn (for tomgang)
Ikke sejle ved over 8 m i sekund

Depositum betales 24 timer før lejeperiode
Evt. skader/mangler vil blive modregnet i depositum

Reservation af både 20%, min. 200kr. tilbagebetales ikke
Personskadeforsikring påhviler lejer
Ring til udlejer ved forsinkelser (både før og under sejladsen)
Alkohol samme regler, som ved bilkørsel